Doelstellingen

De Dutch DJ Foundation (DDJF) is begin 2015 opgericht met als doel het geven van voorlichting aan en de belangen te behartigen van alle Nederlandse DJ’s/producers. De initiatiefnemers zijn merendeels ouders van deze groep die op grond van hun eigen ervaringen het belang van een dergelijke organisatie zien.

Voorlichting

Het beroepsmatig uitoefenen van het vak van DJ/producer is een relatief nieuw verschijnsel. Dat betekent dat er de afgelopen jaren veel is gepionierd. En dat met vallen en opstaan een steeds beter beeld ontstaat van waar DJ’s precies op moeten letten. Te vaak worden nog contracten getekend zonder op de kleine lettertjes te letten. Waardoor met name beginners te vaak bepaalde rechten (te lang) uit handen geven. Maar ook meer gevorderde DJ’s worden vrijwel permanent geconfronteerd met belangrijke vragen. Denk aan fiscale kwesties, zaken die met licenties te maken hebben, verzekeringen etc etc. De DDJF heeft daarom een drietal checklists ontworpen, aan de hand waarvan (beginnende) DJ’s kunnen controleren of een contract voldoet aan de basisvereisten.

Belangenbehartiging

Met name gevorderde DJ’s werken veel in het buitenland. Omdat een groot deel van het inkomen daar ook wordt verdiend, is dat vaak aanleiding om fiscale constructies op te tuigen om de hoge belastingdruk in Nederland te vermijden. De DDJF is er voor dat Nederlandse DJ’s in Nederland wonen en hun belasting betalen, maar wel met erkenning van hun specifieke positie. Net zoals die bijvoorbeeld al geldt voor profvoetballers. Daarom wil de DDJF tot regelingen met de belastingdienst komen. Bijvoorbeeld als het gaat om de vaststelling van gebruikelijk loon, maar de DDJF onderzoekt bijvoorbeeld ook of er een soort pensioenfonds voor de sector kan worden opgericht.

Plaats in de samenleving

DJ’s kunnen een belangrijke voorbeeldfunctie vervullen voor hun publiek dat voor het overgrote deel uit jonge mensen bestaat. EDM en het gebruik van (soft)drugs gaan te vaak hand in hand. De DDJF stimuleert Nederlands DJ’s om deel te nemen aan projecten waardoor het publiek bewuster wordt van de gevaren van drugs. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor het voorkomen van gehoorschade.

Promotie van de sector

DJ’s vormen een belangrijk exportproduct voor ons land. Van de meer dan 6 miljard euro die er mondiaal omgang in de dance, neemt Nederland meer dan 10% voor zijn rekening, meer dan € 600 miljoen dus. De DDJF zal zich inzetten om ook in het buitenland de belangen van Nederlandse DJ’s te bevorderen. Hiertoe worden gesprekken gevoerd met organisaties als het ministerie van Economische Zaken en BumaStemra.

Bestuur

Het bestuur van de DDJF bestaat uit Hans Dobbenberg (Julian Jordan), Eliane Schaap (Oliver Heldens), Teun Pranger (1/2 van Keljet) en Joey Lelieveld (voormalig dj/producer onder de naam Joey Suki). De Raad van Advies bestaat uit Cor van de Corput (Hardwell), Gerard Garritsen (Martin Garrix), Tom van den Berg (Quintino), Michiel van Kleef (Headhunterz) en Oktay Düzgün (Duzgun & De Roos advocaten).

Denktank

De DDJF werkt aan een breed samengestelde ‘denktank’ die bestaat uit professionals die werkzaam zijn in deze sector: vertegenwoordigers van labels, management- en boekingskantoren en inhoudelijk specialisten zoals juristen, accountants en fiscalisten.

Samenwerking

De DDJF is in gesprek met een groot aantal organisaties die relevant zijn voor de sector. Hierover later meer.