Hoe het werkt

Alle DJ’s, bekend of onbekend, krijgen vroeg of laat te maken met (spel)regels. Dan is het maar goed om daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn. We hebben de meest relevante onderwerpen op een rijtje gezet, en elk van de thema’s wordt behandeld voor beginners, gevorderden en gearriveerde DJ’s.

Bij al deze thema’s heb je steun en advies nodig. Van professionals. Met name juristen en belastingdeskundigen. Dat zijn mensen die geld aan je verdienen. Dat is natuurlijk prima, maar zorg er ook voor dat er altijd iemand is, die heel dicht bij je staat en die je volledig vertrouwt. Deze weet ook niet alles, maar zal je wel (moeten) helpen om de juiste keuze te maken. Soms is dat met vallen en opstaan, het is niet anders. En wat ook helpt: vraag aan je collega’s met wie zij werken. Vraag om hun ervaringen.

Ntb, vakbond voor musici

De wereld van DJ’s hangt aan elkaar van contracten. Voor veel beginnende DJ’s is het vaak financieel een probleem een gespecialiseerde jurist hiervoor te raadplegen. Toch zijn contracten, met name aan het begin van je carrière, soms zeer ingrijpend. Juridische specialisten zijn vaak niet goedkoop. Daarom adviseren we je lid te worden van de Ntb, de vakbond voor musici en componisten. Voor maar een paar tientjes per jaar kun je ze alles vragen over je contract, maar ze bieden ook andere handige zaken zoals goedkope verzekeringen.

Je partners

Je hebt als gevorderde DJ te maken met minimaal drie verschillende partijen. Je manager, je platenmaatschappij en je boekingsagent. Dit zijn weliswaar drie verschillende partijen, maar het komt in ons land voor dat ze ook wel eens onder één dak zitten, dus twee of drie activiteiten, verschillende bedrijven, met verschillende verantwoordelijkheden, maar wel onder één leiding. Het is goed om dat te weten. Of het werkt voor jou, dat kun jij alleen zelf ervaren.

CHECKLIST
De DDJF streeft naar transparantie in de afspraken tussen DJ/producers enerzijds en agenten, labels en managementkantoren anderzijds. Om dat te bevorderen heeft de DDJF, mede op grond van eigen ervaringen, maar ook van ervaringen die anderen met ons deelden, een aantal checklists opgesteld. Lijstjes met punten waar je aan moet denken als je een contract ondertekent.
Deze checklists zijn nog in concept. We hebben ze begin februari naar buiten gebracht en gaan vervolgens het gesprek hierover aan met alle betrokken partijen. En dat kan dus tot aanpassingen leiden. Maar we zijn wel nieuwsgierig of deze checklists werken. En of je wellicht ons kunt helpen met verbeteringen. Maar leg ze ook eens voor aan manager, label of boeker en zie hoe zij er op reageren. Het zijn nadrukkelijk documenten in ontwikkeling. We pretenderen niet de wijsheid in pacht te hebben, maar willen wel graag tot een discussie hierover komen. Deel je ervaringen met ons via info@ddjf.nl

Manager

Naarmate je meer succes krijgt, kom je vanzelf in de belangstelling van een al dan niet professioneel management of manager. Uiteraard komt ook hier weer een contract om de hoek kijken. Er zijn hiervoor heel veel aandachtspunten te bedenken. Gevorderde DJ’s hebben hier prima juristen voor, maar beginners willen nog wel eens doe-het-zelven, waar problemen uit kunnen voortkomen. Los van alle juridische haken en ogen moet je manager ook een vertrouwenspersoon zijn, met wie je ook persoonlijk een goede band hebt. Dus dat is de eerste vereiste. En vervolgens moet je wel zakelijk een goed contract opstellen. Ook voor wanneer het misschien niet meer zo gezellig is.

Speciaal met het oog op die relatie heeft de DDJF een checklist ontwikkeld. Kijk er eens naar en houd het voorstel dat je wordt gedaan er eens naast. Of leg dit document eens voor aan je aanstaande manager en zie hoe deze er op reageert. Let wel: dit is een document in ontwikkeling. We bespreken het op dit moment ook met managementkantoren, maar we zijn ook benieuwd naar je ervaringen ermee. Mail ons hierover naar info@ddjf.nl

Label

Bij een label, het bedrijf dat je muziek uitbrengt, is één ding het allerbelangrijkste: zorg er voor dat de muziek je eigendom is en blijft. Labels maken natuurlijk kosten om jouw muziek uit te brengen en te verspreiden. Daarvoor willen zij een zogenoemde licentie op jouw eigendomsrechten. Dat betekent dat zij het recht krijgen jouw werk te verkopen aan derden in ruil voor een vergoeding (waar jij dan ook weer een deel van krijgt). Daarover is een hoop gedoe op dit moment. Bijvoorbeeld over de vraag hoe lang zij dit recht hebben: voor altijd, of slechts voor een bepaalde periode (bv maximaal 10 jaar). Binnenkort ook hierover een checklist.

Speciaal met het oog op de relatie tussen artiest en label heeft de DDJF een checklist ontwikkeld. Kijk er eens naar en houd het voorstel dat je wordt gedaan er eens naast. Of leg dit document eens voor aan je (aanstaande) label en zie hoe deze er op reageert. Let wel: dit is een document in ontwikkeling. We bespreken het op dit moment ook met labels, maar we zijn ook benieuwd naar je ervaringen ermee. Mail ons hierover naar info@ddjf.nl

Boekingskantoor

Een agent of boekingskantoor zorgt ervoor dat je optredens krijgt. In ruil daarvoor krijgt hij een commissie, een bepaald percentage van de gage. De belangrijkste tip die elke DJ mee zou moeten krijgen is of je zelf begrijpt wat er in het contract staat dat je wordt voorgelegd. Dat betekent dat alles transparant en helder moet zijn. Helaas worden contracten naarmate je succesvoller wordt ook steeds ingewikkelder, maar als je aan het begin van je carrière staat, dan hoeft dat echt niet.  Uiteraard is de hoogte van het percentage een belangrijk onderdeel van zo’n contract, maar ook de looptijd, eventuele ‘uitlooptijd’ (ook wel sunset clausule genoemd), de vergoeding van de kosten, etc.

Speciaal met het oog op de relatie tussen artiest en  boekingskantoor/agent heeft de DDJF een checklist ontwikkeld. Kijk er eens naar en houd het voorstel dat je wordt gedaan er eens naast. Of leg dit document eens voor aan je aanstaande boeker en zie hoe deze er op reageert. Let wel: dit is een document in ontwikkeling. We bespreken het op dit moment ook met boekingskantoren, maar we zijn ook benieuwd naar jouw ervaringen hiermee. Mail ons hierover naar info@ddjf.nl

Muziekuitgever/Publisher

Een muziekuitgever (music publisher) geeft muziekwerken (liedjes of tracks met of zonder tekst) uit. In juridisch jargon is de taak van de muziekuitgever: “het exploiteren van auteursrechten gevestigd in deze muziekwerken”. Het gaat hierbij niet om de opgenomen liedjes (recordings) maar om de onderliggende auteursrechten op deze composities en songteksten. De muziekuitgever vertegenwoordigt de oorspronkelijke componisten en tekstschrijvers van muziek (de muziekauteurs), in bijvoorbeeld onderhandelingen met derden zoals bijvoorbeeld Spotify of YouTube.

Fiscaal

Een DJ, met name als het wat serieuzer wordt, is een gewone ondernemer. En ook daarvoor gelden regels. Met name als het gaat om je boekhouding, de betaling van BTW en andere belastingen. Ons meest simpele advies is om ofwel direct een eigen boekhouder te nemen, of een handig familielid in de arm te nemen die je kan helpen met de aangiftes. Een goed begin is ook hier het halve werk.

Beginners

Als het nog om niet meer gaat dan af een toe in het weekend ergens te draaien kun je nog wel even wachten met je in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Het geld dat je verdient, wordt beschouwd als inkomen/resultaat uit zogenoemd overige werk en kan bij de aangifte inkomstenbelasting worden opgegeven. Het is in alle gevallen van groot belang om wel goed alle bonnen en rekeningen te bewaren. Je hebt wel een btw nummer nodig en moet dus BTW aangifte doen of laten doen. De volgende stap is het aanvragen van een zogenoemde VAR-verklaring. De meeste opdrachtgevers zullen deze ook eisen. Met zo’n verklaring geef je aan dat je een zelfstandig ondernemer bent. Op dit moment is deze VAR ter discussie. Hoe het in 2016 wordt is nog niet helemaal duidelijk, daarover volgt dus nog nadere informatie zodra deze bekend is.

Gevorderden

Als artiest kun je aangemerkt worden als ondernemer. Dan is er sprake van winst uit onderneming en dien je je in te schrijven als ondernemer bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zeker wanneer je aangemerkt wordt als ondernemer dien je een goede administratie op te zetten en bij te houden.  Verschillende rechtsvormen zijn mogelijk. In het begin is de eenmanszaak prima: de ‘zelfstandige zonder personeel’ (ZZP’er), maar als de zaken goed gaan kun je ook aan een bv gaan denken.  Dan wordt je een zogenaamde DGA en gelden andere regels als ZZP’er. Op zo’n moment is het wellicht goed om na te gaan denken over een overstap van je vertrouwde boekhouder naar een meer gespecialiseerde adviseur.

Professioneel

Op deze plek willen en kunnen we deze groep geen adviezen geven. Je hebt inmiddels een BV, je doet elk kwartaal aangifte voor de BTW, je betaalt vennootschapsbelasting en je hebt een accountant of een goede boekhouder. Op dat moment komen er weer hele nieuwe vragen op je af. Moet er een holdingstructuur komen, kan ik een pensioen gaan opbouwen, is het verstandig een royalty bv op te zetten. Dat soort zaken. Op dat moment heb je waarschijnlijk al zoveel ervaring met je eigen adviseurs en is er wellicht ook al eens iets misgegaan zodat je steeds beter door gaat hebben wat je wel of niet wilt. En daar komt ook je eigen vertrouwde persoonlijk adviseur weer bij om de hoek.

Auteursrecht

Wat is auteursrecht?

Het auteursrecht biedt iedereen die (muziek)werken creëert auteursrechtelijke bescherming. Zo mag de maker van een werk als enige beslissen wat er met het gecreëerde werk wel of niet mag gebeuren. Dit houdt in dat jij bepaalt wat er met de muziek en songteksten gebeurt die je hebt gemaakt. Wel is het belangrijk dat het werk waarneembaar is: een melodietje in je hoofd bijvoorbeeld, is niet beschermd. Het auteursrecht zorgt ervoor dat je het recht hebt om jouw werk uit te geven, openbaar te maken (bijvoorbeeld via radio/tv) of vast te leggen (op bijvoorbeeld cd).

Wat is Buma/Stemra?

Buma/Stemra is een collectieve beheersorganisatie voor tekstschrijvers, componisten en uitgevers. Muziekauteurs (tekstschrijvers en componisten) dragen de rechten van hun muziek over aan Buma/Stemra. Wanneer je je aansluit bij Buma/Stemra zorgen zij ervoor dat je een eerlijke vergoeding krijgt wanneer jouw werk wordt gebruikt. Buma behartigt de belangen van tekstschrijvers, componisten en uitgevers met betrekking tot het openbaar maken van muziek, bijvoorbeeld op radio, tv, internet, of tijdens een optreden. Dit heet het uitvoeringsrecht. Stemra behartigt de belangen van tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers met betrekking tot de vastlegging en verveelvoudiging van muziek. Dat is iedere vorm van vastlegging op bijvoorbeeld cd of dvd. Dit heet het mechanisch recht.

Wat zijn exploitatierechten?

De rechten om muziekwerken openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, worden ook wel exploitatierechten genoemd. Veel componisten en tekstschrijvers kiezen ervoor om hun exploitatierechten over te dragen. Ze geven anderen toestemming om hun muziekauteursrecht te exploiteren en vergoedingen af te spreken voor het gebruik van hun werk. Ruim 24.000 componisten en tekstschrijvers hebben de exploitatie van hun muziekauteursrecht overgedragen aan Buma/Stemra.

Hoe kan ik mijn nummers beschermen?

Het auteursrecht krijg je automatisch wanneer je een werk hebt gemaakt dat voldoende origineel is. Daarvoor is geen registratie nodig. Sommige makers willen graag hun werken registeren om dat later eventueel als bewijsmiddel te kunnen gebruiken. De simpele manier om je werk vast te leggen is om dit op te slaan op bijvoorbeeld een USB en deze aangetekend naar jezelf te versturen. Zorg ervoor dat de datumstempel op de sluiting van de envelop staat. Deze brief bewaar je dan ongeopend op een veilige plek. Doordat er een datum op de brief staat, bewijs je dat jij die muziek of teksten op dat moment al had bedacht. Als het dan ooit nodig is, kan je in het bijzijn van de rechter deze envelop openen.

Wat is een cover?

Volgens de auteurswet is een cover een kopie van het origineel, dus zonder duidelijke wijzigingen in de tekst en melodie. Voor het ten gehore brengen of het vastleggen van een cover is geen toestemming nodig van de auteursrechthebbende. De auteursrechthebbenden van de cover zijn nog steeds de componist en tekstschrijver van het origineel.

Wat is een bewerking?

Bewerkingen of arrangementen (van tekst en/of muziek) worden veelal gezien als “verveelvoudigingen” van bestaande werken “in gewijzigde vorm”. Over het algemeen nemen bewerkingen bepaalde auteursrechtelijke trekken van het bestaande oorspronkelijke muziekwerk over. Zodra er een duidelijke aanpassing is in het oorspronkelijke nummer is het al een bewerking. Dit geldt niet als je bijvoorbeeld precies dezelfde compositie uit wil brengen in een andere toonsoort, het verwisselen of toevoegen van stemmen. Voor een bewerking is wel toestemming van de rechthebbenden nodig.

Wat moet ik doen als ik iemand anders’ nummer wil remixen/vertalen/bewerken?

Wanneer je iets verandert aan een bestaand nummer, bijvoorbeeld remixen/vertalen/bewerken, is er toestemming nodig van de originele makers (auteursrechthebbenden) van het nummer. Toestemming kan gevraagd worden bij de uitgever of rechtstreeks bij de componist/tekstschrijver van het nummer.

Mag ik samples gebruiken van iemand anders’ nummers?

Voor het gebruiken van een sample is toestemming nodig van de originele makers (rechthebbenden) van het nummer. Toestemming kan gevraagd worden bij de uitgever of rechtstreeks bij de componist/tekstschrijver van het nummer. Bij het gebruiken van een sample gebruik je ook een ‘bestaande opname’. Voor het gebruiken van een opname is toestemming nodig van de mastereigenaar van de opname. In veel gevallen is dat de platenmaatschappij. Het is erg belangrijk om vooraf altijd toestemming te vragen aan de auteursrechthebbenden én aan de mastereigenaar, vergeet dit niet!

Hoe kom ik erachter wie een nummer heeft gecomponeerd en geschreven?

Op de website van Buma/Stemra is een titelcatalogus te vinden waarin je precies kunt zien wie de componist en tekstschrijver zijn van het nummer waar je naar op zoek bent. Hierin zijn vrijwel alle werken opgenomen die door Buma/Stemra of door een zusterorganisatie zijn geregistreerd.

Wat als ik ook nummers van anderen wil gebruiken tijdens een optreden?

Als je nog niet zoveel eigen nummers hebt, maar wel af en toe optreedt, is het heel begrijpelijk dat je muziek van anderen gebruikt. Elke keer als je optreedt vul je een setlijst in en mail je deze naar Buma/Stemra. Als het goed is, heeft de organisatie of locatie waar je optreedt namelijk een overeenkomst met Buma/Stemra. Op deze manier zorgt Buma/Stemra ervoor dat de componisten en tekstschrijvers een vergoeding ontvangen. Daar kun jij dus bij helpen door de setlijsten in te vullen. Dit formulier kun je vinden op de site van Buma/Stemra.

Wanneer is een nummer rechtenvrij?

Het auteursrecht vervalt na 70 jaar na het overlijden van de maker. Hierna hoeft er geen toestemming meer gevraagd te worden voor gebruik en/of vastlegging van het nummer en kan je het bewerken zonder daar toestemming voor te vragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het overlijden van de componist en tekstschrijver.

De beschermingstermijn van een muziekwerk met tekst bedraagt 70 jaar na de dood van de langstlevende: de tekstschrijver en de componist van het muziekwerk, mits hun beider bijdragen specifiek zijn gecreëerd voor het muziekwerk met tekst.

Wat moet ik doen wanneer ik zelf een cd (in eigen beheer) wil uitbrengen?

Iedereen die een cd uitbrengt, moet een licentieaanvraag indienen bij Stemra. Of je nu wel of geen Stemra lid bent en of het wel of niet je eigen werk is, staat hier in eerste instantie los van. Als je niet aangesloten bent bij Stemra en een cd uitbrengt met alleen je eigen nummers vraag je dus alsnog een licentie aan bij Stemra. Hierna ontvang je een document van Stemra waarin staat dat Stemra deze auteursrechten niet beheert en dus geen vergoeding in rekening brengt. Met dit document kan de fabrikant jouw cd persen. Als je werk van anderen op cd gebruikt zal je daarvoor de vergoeding van het auteursrecht voor moeten betalen. Als de anderen zijn aangesloten bij Stemra, gebeurt dit door middel van de licentieaanvraag die je indient.

Ik heb een nummer geschreven/gecomponeerd en wil dit graag laten uitgeven. Wat nu?

Je kunt met uitgevers (publishers) een uitgavecontract afsluiten waarin staat dat zij jouw werk vertegenwoordigen en het gebruik ervan promoten. De uitgever krijgt dan een deel van de vergoedingen voor het gebruik van jouw werken. Hiermee gaat een deel van de opbrengsten van het auteursrecht naar hen. Ben je componist/ tekstschrijver én artiest? Dan kan je met zowel een uitgever als met een platenmaatschappij een contract sluiten.

Wat is het verschil tussen een platenmaatschappij en een uitgever?

Platenmaatschappijen, ook wel labels of producenten genoemd, sluiten contracten met de uitvoerende artiesten. Platenmaatschappijen zijn daarmee in veel gevallen de eigenaar van de mastertape met de opnamen. Het zijn ook vaak de platenmaatschappijen die een vergoeding (aan Stemra) betalen om opnamen op cd te zetten.

Uitgevers/publishers sluiten uitgavecontracten met de componisten en tekstschrijvers van de nummers. Hierin staat bijvoorbeeld dat ze één of meerdere nummers van de componist of auteur vertegenwoordigen en de muziek promoten. In ruil hiervoor krijgt de uitgever, zolang dit contract geldt, een deel van de inkomsten die (via Buma/Stemra) verkregen worden uit deze auteursrechten. In sommige gevallen neemt de uitgever ook de rol van platenproducent en manager op zich.

Wat als mijn muziek wordt gebruikt?

Jouw muziek kan worden gebruikt door allerlei soorten muziekgebruikers. Muziekgebruikers zijn bijvoorbeeld cafés, winkelcentra, makers van films of websites. Deze partijen hebben toestemming nodig om jouw muziek te gebruiken. Muziekgebruikers betalen voor dit gebruik een vergoeding, door een licentie met bijvoorbeeld Buma/Stemra af te sluiten. Deze vergoeding ontvang je als je bent aangesloten bij Buma/Stemra.

Naburige rechten

Geld uit naburige rechten

Jouw muziek is opgepikt door radio, televisie of online. Tof, gefeliciteerd! Maar wat nu? Krijg je daar ook geld voor? Het antwoord is ja. Sena regelt dit voor je. Het enige dat jij hoeft te doen is jezelf en je tracks aanmelden bij Sena. Hoe dit werkt leggen we hieronder uit.

Muzieklicenties

Heel veel bedrijven gebruiken muziek. Radiostations, televisiezenders, kroegen, winkels en kantoren. Zij laten jouw muziek horen aan hun klanten of medewerkers. Voor dat gebruik heb jij recht op een vergoeding. Dat is zo bepaald in de Wet op de naburige rechten. Sena sluit daarom met muziekgebruikers een muzieklicentie af. Vervolgens monitoren we nauwkeurig welke muziek waar en hoe lang gedraaid is. Als dat jouw muziek is, dan krijg je geld van ons.

Aanmelden en repertoire

We kunnen je natuurlijk alleen geld geven als we weten wie je bent en welke muziek je gemaakt hebt. Registreer je daarom altijd bij Sena en vertel ons welke tracks je gemaakt hebt. Aanmelden is gratis. Wij kunnen je rechten in Nederland en in het buitenland voor je vertegenwoordigen. Jij bepaalt zelf in hoeveel landen we geld voor je gaan incasseren.

Dubbel geld als je je eigen tracks produceert

Als dj ben je natuurlijk ook vaak de producent van je eigen tracks. Dat betekent dubbel geld! Want 50% van alle gelden die wij incasseren bij muziekgebruikers betalen we door aan artiesten. De andere 50% betalen we aan de producenten van muziek (de persoon of platenmaatschappij die voor de opname betaald heeft). Meld je dan dus ook bij ons aan als producent!

Incasseert Sena ook voor on demand muziek?

Sena incasseert niet voor on demand muziek. Dat recht ligt exclusief bij de muziekmaatschappij / producent. Als je je eigen muziek produceert, kun jij dus wel zelf een overeenkomst met on demand aanbieders als iTunes, Deezer, Spotify en YouTube aangaan!

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem dan contact op met onze Servicedesk via 035-625 1780.
We helpen je graag verder. www.sena.nl

Merkrechten

Your name is your fame!

Een belangrijke stap voor elke beginnende dj is natuurlijk het verzinnen van een passende naam. Een goede naam valt op, past bij de muziek en je identiteit.

Onderzoek vooraf

Een opvallende en onderscheidende naam heeft een belangrijk voordeel. Je loopt minder snel aan tegen artiesten met dezelfde of een vergelijkbare naam.

Verwarring is vervelend maar nog vervelender is het wanneer je na enige tijd je naam moet aanpassen na een klacht. Om deze situaties te voorkomen is het van belang om goed te checken of er niet al andere artiesten actief zijn met dezelfde of overeenstemmende naam. Alleen wat zoekopdrachten invoeren op Google is hiervoor niet voldoende. De volgende stappen zijn te onderscheiden:

  1. Kijk of de voorgenomen naam nog niet als merk ingeschreven staat. De website van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (boip.int), de beheerder van het merkenregister in de Benelux, is hiervoor een goed beginpunt. Let wel op: wanneer je exact dezelfde naam niet tegenkomt wil dit niet direct zeggen dat de naam beschikbaar is. Ook overeenstemmende merken kunnen een probleem zijn! Een merkenbureau kan onderzoek uitvoeren waarin ook overeenstemmende merken meegenomen worden.
  2. Het merkenregister is dus het belangrijkste beginpunt maar enkel dit register controleren is niet voldoende. Het is ook goed om enig onderzoek te doen naar namen gebruikt door anderen. Niet alle artiesten leggen hun naam als merk vast en door het voeren van een artiestennaam kan men eventueel een handelsnaamrecht hebben gekregen. Over het algemeen is dit recht minder ‘sterk’ dan een merkrecht en erg afhankelijk van het gebied waar het gebruikt is. Toch moet er wel degelijk rekening mee worden gehouden. Kijk dus ook goed op diverse social meda websites en in muziek encyclopedieën. Een officiële lijst van alle bandnamen of DJ namen ter wereld is er niet. Bandname.com is, net als www.muziekencyclopedie.nl, echter een goed digitaal beginpunt. Mocht de exacte dj naam nog niet in gebruik zijn dan wil dit wederom niet direct zeggen dat de naam beschikbaar is. Overeenstemmende namen kunnen ook een probleem zijn. Veel kun je zelf maar twijfel niet om een specialist in e schakelen!

Vastleggen als merk!

Mocht je een goede naam gevonden hebben dan is het van groot belang deze als merk vast te leggen. Goede naamsbescherming levert je heel wat voordelen op. Je bent dan gedurende 10 jaar wettelijk beschermd tegen gebruik van je naam door anderen. Een merkrecht krijg je niet voor alle denkbare producten en diensten. Je moet kiezen voor welke producten en diensten je bescherming wilt. Voor muzikale activiteiten volstaan meestal de categorieën 9 (geluidsdragers) en 41 (optredens!). Voor merchandise kan je ook categorie 25 (kleding) kiezen.

Het is helaas niet mogelijk om een merk wereldwijd vast te leggen. Wel kun je door middel van verschillende registratieprocedures relatief kostenefficiënt merken in het buitenland beschermen. Er bestaan twee kostenefficiënte procedures: de Internationale registratie en de Europese registratie.

De belangrijkste voordelen van een merkregistratie zijn:

  1. Bescherming: jij bent de enige die deze naam of een naam die er sterk op lijkt mag gebruiken. Het geeft je de macht om op te treden tegen gebruik van dezelfde of een sterk gelijkende naam door een ander. Het voorkomt dat iemand anders (zelfs iemand die later was met de naam) je beschuldigt van merkinbreuk en via een klachtenprocedure jouw muziek van Spotify af laat halen!
  2. Bescherming tegen verwarringwekkende andere namen: door een merk voorkom je dat andere bands of DJ’s muziek kunnen maken onder dezelfde of een overeenstemmende naam. Zo verhinder je dat je publiek in verwarring raakt.
  3. Met een merkrecht kun je je naam in licentie geven. Zonder merkrecht heb je niets om te licentiëren. Licenties kun je aan iemand verlenen die daarmee geld gaat verdienen, voor zichzelf en voor jou. Vandaar dat bands zoals U2 en de Rolling Stones hun merken aan alle kanten hebben dichtgespijkerd. Licentie-inkomsten vormen namelijk een groot deel van hun inkomsten.
  4. Je naam is beschermd tegen namaak. En dat is goed nieuws! Want namaak is een groeiend probleem, ook voor bands die net doorbreken.

Vastleggen van afspraken!

Mocht je als collectief of DJ-Team gaan optreden dan is het vanzelfsprekend erg belangrijk om goede afspraken te maken over wat er gebeurt met deze naam als de samenwerking stopt. Er zijn nogal eens conflicten over wie de naam nog mag gebruiken na uiteenvallen van het collectief. Overleg over wiens eigendom de naam gaat worden in dat geval en leg dit ook vast. Dit hoeft geen ingewikkelde juridische overeenkomst te zijn.

Ook wanneer je samen gaat werken met een managementbureau is het zaak goede afspraken te maken over het eigendom van de naam. Dat moet natuurlijk van jou zijn.  Je wilt natuurlijk niet dat het management ‘eigenaar’ van de naam gaat worden en deze naam kan blijven gebruiken ook als je uit elkaar gaat.

In het kort, wat moet je minimaal doen:

Beginnende artiest:

  • Check of je naam beschikbaar is
  • Maak goede afspraken wanneer je samenwerkt als collectief.

Semi professioneel NL:

  • Leg je naam vast als Benelux merk.

Internationaal

  • Denk na over bescherming buiten Benelux.

Deze tekst is geschreven door Erik Stegeman (e.stegeman@knijff.com) van Knijff merkenadviseurs. Knijff is een adviesbureau gespecialiseerd in het beschermen van merken.

Verzekeringen

Beginners

AansprakelijkheidsVerzekering Bedrijven (AVB). Iedereen zal bekend zijn met een particuliere dekking ingeval van aansprakelijkheid (AVP). Hiermee wordt je wettelijke aansprakelijkheid verzekerd als je aan anderen schade toebrengt. Schades veroorzaakt als betaalde DJ/producer vallen hier nooit onder vandaar de noodzaak voor een bedrijfsmatige aansprakelijkheidsverzekering (AVB). Hiervoor zijn verschillende polissen beschikbaar waarbij nadrukkelijk moet worden gekeken of opzicht is meeverzekerd. Opzicht is een beruchte uitsluiting op aansprakelijkheidsverzekeringen. Deze uitsluiting leidt bij schade niet zelden tot teleurstelling en vooral veel onbegrip. Met opzicht bedoelt de verzekeraar schade aan zaken die je in jouw bezit had, maar waarvan je niet de eigenaar bent. Hierbij kun je denken aan spullen die je van iemand hebt geleend of gehuurd. Hieronder valt bijv. ook de set van de clubeigenaar waarmee je draait. Indicatieve premiestelling hiervan bedraagt € 225,- per jaar.

Electronicaverzekering. Met een electronicaverzekering wordt dekking verleend voor schade aan jouw electronica tegen elke schade oorzaak. Dus niet alleen brand of diefstal maar ook als er een kop koffie over je laptop valt of dat je je laptop per ongeluk laat vallen. Electronica kan bestaan uit laptops, geluidsdragers met uitbreidingen naar headsets e.d. Electronica kan worden verzekerd op een vast adres (studio) maar ook wereldwijd als je bijv. op reis bent. Indicatieve premiestelling op basis van een verzekerd bedrag van € 5.000 bedraagt € 20,- per jaar

Gevorderden

Aansprakelijkheid: zie beginners

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorg je voor doorbetaling van je inkomen wanneer je lichamelijk of geestelijk niet meer in staat bent om te draaien/produceren en dus je facturen niet meer kan versturen. Deze dekking is noodzakelijk als je door het wegvallen van je gage financieel in de problemen komt. Immers je kosten gaan gewoon door terwijl je inkomsten stoppen. Let bij een dergelijke verzekering vooral op de wijze waarop de schade wordt bepaald. Je kunt de polis sluiten op basis van passende arbeid of op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Deze laatste wordt door weinig verzekeraars geboden voor het beroep DJ/producer maar valt absoluut als enige te adviseren. Over premies valt niet veel zinvols te zeggen, dat hangt af van teveel variabelen. Een goed advies en begeleiding hierbij is noodzakelijk.

Electronicaverzekering: zie beginners

Full prof

Aansprakelijkheid: zie beginners en gevorderden. Plus: Veel verzekeraars sluiten USA en Canada als dekkingsgebied uit. Een indicatieve premiestelling incl. dekking binnen USA en Canada bedraagt € 425,- per jaar.

Elektronica en arbeidsongeschiktheid: zie gevorderden

Doorlopende reisverzekering: Vanzelfsprekend ben je als internationaal werkende DJ/producer op reis. Net als bij de aansprakelijkheidsverzekering moet jhe daarom een zakelijke reisverzekeringafsluiten. Deze kan je combineren met privé reizen. Op een dergelijke verzekering is oa. verzekerd je bagage, kosten van repatriëring, ongevallen en kosten van annulering. Deze geldt tevens als je tickets al zijn geboekt en er geen visum wordt afgegeven door het betreffende land. Als je gebruikt maakt van een tourmanager kan deze op de polis worden meeverzekerd. Met name de module geneeskundige kosten is voor bestemmingen zoals USA erg belangrijk. Vaak betaalt de bestaande zorgverzekering slechts 2 maal het Nederlandse tarief. De reisverzekering dekt de geneeskundige kosten (verblijf ziekenhuis e.d.) tegen kostprijs. Hiermee kom je dus nooit financieel in de problemen. Let wel op de aaneensluitende reisduur. Standaard is dat 60 dagen maar kan worden uitgebreid naar bijv. 120 dagen indien noodzakelijk. Indicatieve premie hiervan bedraagt € 192,50.

Kortom

Voor elke situatie is een oplossing te vinden. Raadpleeg echter gespecialiseerde adviseurs om tot een maatwerk oplossing te komen. Daarbij is het belangrijk periodiek de gehele portefeuille door te nemen of deze nog aansluit bij je verwachtingen en persoonlijke situatie om zodoende teleurstellingen ingeval van schade te voorkomen. Goede begeleiding, advisering en bereikbaarheid buiten kantoortijden ingeval van oa. schade is van cruciaal belang.

Deze tekst is geschreven door Alex de Geus (A.degeus@degeusadvies.nl) van assurantie- en adviesbureau De Geus in Lienden.

Subsidies
Empty tab. Edit page to add content here.

Hierbij een overzicht van de verschillende subsidiemogelijkheden die er zijn voor dance artiesten.

Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn, want er bestaan een tal van fondsen die net het verschil kunnen maken om een project te kunnen realiseren.

 

Allereerst heb je: het Sena muziek productiefonds.  Ben je een professioneel uitvoerende artiest en wil je een album in eigen beheer uitbrengen? Dan is dit misschien wel iets voor jou. Een artiest kan maximaal 5.000 euro aanvragen. Er moet een even groot bedrag worden geïnvesteerd door andere betrokken partijen als manager, boeker, etc.  2/3 van dit bedrag is een schenking, 1/3 is een renteloze lening die later moet worden terugbetaald.

Een andere subsidie is de Dutch Music Export. Dit is een samenwerking van het Fonds Podiumkunsten en Buma Cultuur en richt zich op internationale marketing. Je kan via dit fonds vergoedingen krijgen voor het bezoeken van showcase conferenties als SXSW, Reeperbahn en vele anderen. Ook is het mogelijk via Dutch Music Export een subsidie te krijgen voor internationale marketingprojecten, zolang eenzelfde bedrag ook geïnvesteerd wordt door een buitenlandse partij. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een platenlabel. Wat er onder marketing wordt verstaan valt vrij breed te interpreteren, denk hierbij bijvoorbeeld ook aan video’s en online campagnes.

 

Er bestaat ook een subsidie die je kunt aanvragen als je in het buitenland gaat touren. Je kunt dan terecht bij het zo genaamde Snelloket van het Fonds Podiumkunsten. Alleen reis, transport en visumkosten komen hiervoor in aanmerking. Om een aanvraag te kunnen doen dien je een rechtspersoon te zijn, zoals een stichting of een BV. Het is ook mogelijk je boeker, manager of platenlabel deze aanvraag voor je te laten doen, mits zij een rechtspersoon zijn. Om in aanmerking te komen voor deze toursupport moet je kunnen aantonen dat je voldoende op belangrijke locaties gespeeld hebt de afgelopen jaren en dat de internationale shows (minimaal 3 aaneengesloten) zich ook op relevante plaatsen voordoen. Ook zal je je budgettering en contracten moeten laten zien, waaruit blijkt dat deze subsidie noodzakelijk is voor de realisatie van de tour. Je kan een aanvraag doen voor max 7.500 euro.

 

Het Fonds Podiumkunsten biedt ook nog een aantal andere subsidiemogelijkheden, zoals de Werkbijdrage muziekauteur. Het is dus de moeite waard hun website goed door te nemen want er zijn een aantal verschillende regelingen. Zo is er een mogelijkheid voor een bijdrage voor componisten die specifiek voor podiumkunsten schrijven en kunnen laten zien dat hun werk betekenis heeft voor de podiumkunsten in Nederland.

 

Ten slotte is er het gloednieuwe Pop investeringsfonds wat bijna gepresenteerd wordt en waarschijnlijk Upstream zal gaan heten. Dit fonds wordt binnenkort gepresenteerd en is een samenwerking van het Fonds Podiumkunsten, Sena en Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De exacte specificaties van dit fonds worden momenteel nog bepaald, maar het richt zich op artiesten die al iets verder zijn in hun carrière ten opzichte van beginners – en zal voor een breed scala aan projecten inzetbaar zijn – van plaat opnames tot video’s en marketingkosten. Wel moet ook dit bedrag van de subsidie geëvenaard worden door andere marktpartijen.