DDJF PUBLICEERT CHECKLISTS ALS RICHTLIJN VOOR CONTRACTEN

 In Nieuws

Persbericht. 12 februari 2016

 

De Dutch DJ Foundation heeft aan de vooravond van de jaarlijkse Dancefair een drietal checklists gepubliceerd. De checklists gaan over de afspraken die dj’s maken met labels, managers en boekingskantoren.

De checklists komen in plaats van de ’quick scan’ die de DDJF een aantal maanden als service heeft aangeboden al. Volgens DDJF-directeur Michiel van Kleef was het aantal aanvragen voor deze scan echter zo groot dat gekozen is voor de oplossing van de checklists: “Heel veel dj’s komen met dezelfde vragen. Dan is een lijstje met punten waar ze aan moeten denken voor ons een veel werkbaarder oplossing. Hierdoor kunnen we ons nu beter concentreren op onze hoofddoelstelling, namelijk opkomen voor de belangen van de dj’s als groep. Daarom zijn we ook een samenwerking aangegaan met de Ntb, vakbond voor musici. Dj’s met individuele vragen  wordt vanaf nu geadviseerd lid te worden van de Ntb.”

In de afgelopen maanden heeft de DDJF een flink aantal contracten van met name aankomende dj’s gescand. Mede op grond van die ervaringen en dankzij de inbreng van de denktank, een breed samengesteld adviesorgaan van de DDJF, konden de drie checklists worden samengesteld.

Met nadruk stelt de DDJF dat het hier gaat om concepten. Van Kleef: “Wij willen de dialoog hierover aangaan met de partijen in de branche. Daarvoor zijn inmiddels de eerste afspraken gemaakt.  Idealiter willen we komen tot overeenstemming over de uitgangspunten waar alle contracten aan zouden moeten voldoen. De exacte invulling van die contracten, met name als het gaat om percentages en looptijden blijft altijd een zaak van partijen zelf.”

Recent Posts